Sân bay quốc tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

Sân bay quốc tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.  Cam Ranh.                       B, Chu Lai.                             C. Đà Nẵng                             D. Quy Nhơn.

C. Đà Nẵng