Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở nửa bán cầu Bắc nên

Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở nửa bán cầu Bắc nên

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. khí hậu có bốn mùa rõ rệt.                                                   B. có nền nhiệt độ cao.

C. chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.                                      D. có nhiều tài nguyên sinh vật quý giá.

 B. có nền nhiệt độ cao.