Phát biểu nào sau đây đúng với tự nhiên Đông Nam Á lục địa?

Phát biểu nào sau đây đúng với tự nhiên Đông Nam Á lục địa?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Chủ yếu là đồng bằng ven biển nhỏ hẹp.                B. Nhiều đồi núi và núi lửa sông ngòi ngắn

C. Tập trung rất nhiều đảo và các quần đảo.               D. Có khí hậu chủ yếu là nhiệt đới gió mùa.

D. Có khí hậu chủ yếu là nhiệt đới gió mùa.