Vấn đề hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp của Bắc Trung Bộ không phải do

Vấn đề hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp của Bắc Trung Bộ không phải do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. góp phần tạo thế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ.

B. lãnh thổ kéo dài, hẹp ngang, tỉnh nào cũng có biển, đông bằng, đồi gò và núi.

C. trong điều kiện công nghiệp hóa phải dựa vào các nguồn lực hiện có của vùng.

D. cơ sở hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp dựa trên sự phân hóa các điều kiện tự nhiên theo
D