Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long thuộc tỉnh

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long thuộc tỉnh

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Quảng Bình.                 B. Quảng Ninh.                         C. Quảng Trị.                      D. Quảng Nam.

B. Quảng Ninh.