Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết thị trường xuất - nhập khẩu lớn nhất nước ta năm 2007 là

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết thị trường xuất - nhập khẩu lớn nhất nước ta năm 2007 là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.Trung Quốc.                    B. Nhật Bản.                     C. Đài Loan.                        D. Hoa Kì.

B. Nhật Bản.