Đặc điếm nào sau đây không đúng với hệ sinh thái rừng nhiệt đới ấm lá rộng thường xanh của đai nhiệt đới gió mùa?

Đặc điếm nào sau đây không đúng với hệ sinh thái rừng nhiệt đới ấm lá rộng thường xanh của đai nhiệt đới gió mùa?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hình thành ở những vùng cao ít mưa.                     B. Động vật nhiệt đới chiếm ưu thế.

C. Rừng có nhiều tầng tán.                                          D. Phần lớn các loại cây nhiệt đới.

A. Hình thành ở những vùng cao ít mưa.