Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết trong các hệ thống sông sau đây, sông nào nằm ở cả vùng Bắc Trung Bộ và Tây Bắc?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết trong các hệ thống sông sau đây, sông nào nằm ở cả vùng Bắc Trung Bộ và Tây Bắc?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Sông Đông Nai.
B. Sông Hông.     
C. Sông Cả.
D. Sông Mã.

D. Sông Mã.