Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12 và trang 4 - 5, cho biết vườn quốc gia Hoàng Liên thuộc tỉnh nào sau đây?              

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12 và trang 4 - 5, cho biết vườn quốc gia Hoàng Liên thuộc tỉnh nào sau đây?              

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 A. Phú Thọ.                          B.Bắc Kạn.                   C. Lào Cai                        D. Hải Phòng

C. Lào Cai