Lao động nước ta có đặc điểm nào sau đây?

Lao động nước ta có đặc điểm nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đội ngũ quản lí, công nhân kĩ thuật lành nghề đông đảo.

B. Phân bố lao động đông đều giữa các vùng lãnh thổ.

C. Lao động có trình độ cao, chất lượng ngày càng được nâng lên.

D. Lực lượng lao động có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp.

D. Lực lượng lao động có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp.