Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm khí hậu của vùng ven biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm khí hậu của vùng ven biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Mưa nhiều vào thu đông.

B. Mùa bão từ tháng 8 đến tháng 12.

C. Biên độ nhiệt cao nhất cả nước.

D. Gió Tây khô nóng tác động mạnh nhất ở ven biển Bắc Trung Bộ.

C. Biên độ nhiệt cao nhất cả nước.