Dạng địa hình ven biển nào sau đây thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy hải sản?

Dạng địa hình ven biển nào sau đây thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy hải sản?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Các vịnh, vũng, cửa sông.                                              B. Các đảo ven bờ.

C. Các rạn san hô.                                                              D. Các tam giác châu, bãi triều.

       B. Các đảo ven bờ.