Nội dung nào sau đây thể hiện tính chất nhiệt đới ầm gió mùa và tính chất khép kín cùa Biển Đông?

Nội dung nào sau đây thể hiện tính chất nhiệt đới ầm gió mùa và tính chất khép kín cùa Biển Đông?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Độ muối trung bình khoảng 30 - 33%O và đồng nhất giữa các mùa.

B. Nhiệt độ nước biển cao, trung bình trên 23°C và tăng dần từ Nam ra Bắc.

C. Sóng mạnh nhất vào thời kì gió mùa Đông Bắc, dòng hải lưu hoạt động theo mùa.

D. Thủy triều biến động theo hai mùa lũ cạn và tác động sâu sắc nhất là ở Đồng bằng sông Hồng.

C. Sóng mạnh nhất vào thời kì gió mùa Đông Bắc, dòng hải lưu hoạt động theo mùa.