Hạn chế lớn nhất của ngành vận tải đường sông ở nước ta là

Hạn chế lớn nhất của ngành vận tải đường sông ở nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Hạn chế lớn nhất của ngành vận tải đường sông ở nước ta là

A.       lượng hàng hoá và hành khách vận chuyển ít, phân tán.

B.      bị hiện tượng sa bồi và sự thay đổi thất thường về độ sâu luồng lạch.

c. phát triển chủ yếu ở Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.

D. sông ngòi nhiều ghềnh thác, chủ yếu theo hướng tây bắc - đông nam.

B. bị hiện tượng sa bồi và sự thay đổi thất thường về độ sâu luồng lạch.