Đông Nam Bộ không phải là vùng

Đông Nam Bộ không phải là vùng

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. có cơ cấu kinh tế phát triển nhất.                               
B. có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất.
C. có giá trị sản xuất nông nghiệp lớn nhất              
D. có GDP/người cao nhất.
C