Thuận lợi chù lỵếu đề nuôi tròng thủy sản nước ta là

Thuận lợi chù lỵếu đề nuôi tròng thủy sản nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. đường bờ biển dài. vùng đặc quyền kinh té biển rộng lớn.

B. vùng biển có nguồn hải sản phong phú.

C. có nhiều loại hải sản có giá trị.

D. dọc bờ biển có nhiều vũng vịnh, đầm phá, rừng ngập mặn.

D. dọc bờ biển có nhiều vũng vịnh, đầm phá, rừng ngập mặn.