Cảng Hải Phòng và cảng Sài Gòn có điểm giống nhau là

 Cảng Hải Phòng và cảng Sài Gòn có điểm giống nhau là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. nằm ngay cửa biển.                                                    B. là cảng cửa sông.

C. khối lượng vận tải hàng hóa nhỏ.                               D. không phải cảng quốc tế.

                  B. là cảng cửa sông.