Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 5, cho biết thành phố nào có mật độ dân số cao nhất nước ta?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 5, cho biết thành phố nào có mật độ dân số cao nhất nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hà Nội.                   B. TP. Hồ Chí Minh.                       C. Đà Nẵng.                     D. Hải Phòng.

 B. TP. Hồ Chí Minh.