Ở nước ta, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện nhanh hơn dầu mỏ và than là do

Ở nước ta, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện nhanh hơn dầu mỏ và than là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Ở nước ta, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện nhanh hơn dầu mỏ và than là do

A.       được sản xuất từ nhiều nguồn, nhu cầu thị trường ngày càng cao.

B.      xây dựng nhiều nhà máy thủy điện lớn, quá trình công nghiệp hóa.

C.       các nhà máy nhiệt điện cho sản lượng cao, nhu càu trong nước lớn.

D.      quá trình công nghiệp hóa, sản lượng điện được xuất khẩu tăng.

A.       được sản xuất từ nhiều nguồn, nhu cầu thị trường ngày càng cao.