Ngập lụt ở Đồng bằng sông Cửu Long nước ta không chỉ do mưa lớn mà còn do nguyên nhân nào chủ yếu nào khác?

Ngập lụt ở Đồng bằng sông Cửu Long nước ta không chỉ do mưa lớn mà còn do nguyên nhân nào chủ yếu nào khác?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Không có đê.               B. Triều cường.              C. Nhiều vùng trũng.               D. Không có đê biển.

B. Triều cường