Vấn đề nào không phải là mối quan tâm nhất của ngành công nghiệp dệt may nước ta?

Vấn đề nào không phải là mối quan tâm nhất của ngành công nghiệp dệt may nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Máy móc, thiết bị.              B. Nguyên liệu.                         C. Lao động.                         D. Thị trường.

 C. Lao động.