Thế mạnh nổi bật của Duyên hải Nam Trung Bộ trong việc phát triển giao thông vận tải biển so với Bắc Trung Bộ là

Thế mạnh nổi bật của Duyên hải Nam Trung Bộ trong việc phát triển giao thông vận tải biển so với Bắc Trung Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. có nhiều vũng, vịnh nước sâu và gần đường giao thông hàng hải quốc tế.

B. có nhiều địa điểm để xây dựng cảng tổng hợp.

C. có nhiều đảo thuận lợi cho tàu thuyền neo đậu, trú ẩn.

D. vùng biển ít chịu ảnh hưởng của bão, gió mùa Đông Bắc.

A. có nhiều vũng, vịnh nước sâu và gần đường giao thông hàng hải quốc tế.