Đông Nam Bộ thu hút được nhiều nguồn đầu tư trong nước và ngoài nước, chủ yếu dựa vào nhân tố nào sau đây?

Đông Nam Bộ thu hút được nhiều nguồn đầu tư trong nước và ngoài nước, chủ yếu dựa vào nhân tố nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Cơ cấu kinh tế tương đối hoàn chỉnh.                      
B. Cơ cấu kinh tế hàng hóa sớm phát triển.
C. Có những chính sách phát triển phù hợp.          
D. Sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên.
C