Vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên thuộc loại rừng

Vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên thuộc loại rừng

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. phòng hộ.                         B. sản xuất.                          C. ven biển.                           D. đặc dụng.

D. đặc dụng.