Dãy Trường Sơn Bắc có ảnh hưởng đến khí hậu Bắc Trung Bộ như thế nào?

Dãy Trường Sơn Bắc có ảnh hưởng đến khí hậu Bắc Trung Bộ như thế nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Gây hiện tượng nóng ẩm.                                            B. Gây hiện tượng mát, ẩm.

C. Gây hiện tượng khô nóng.                                            D. Gây hiện tượng triều cường.

C. Gây hiện tượng khô nóng.