Bình quân lương thực theo đầu người của vùng Bắc Trung Bộ còn thấp so với cả nước không phải do

Bình quân lương thực theo đầu người của vùng Bắc Trung Bộ còn thấp so với cả nước không phải do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. các đồng bằng nhỏ hẹp, diện tích đất trồng lúa không nhiều.

B. thiên tai thường xuyên xảy ra.

C. các đồng bằng có nguồn gốc bồi tụ từ biển, đất đai kém màu mỡ.

D. chăn nuôi chưa phát triển nên nhu cầu lương thực cho gia súc không cần nhiều.

D. chăn nuôi chưa phát triển nên nhu cầu lương thực cho gia súc không cần nhiều.