Điều kiện nào sau đây là quan trọng nhất để phát triển du lịch biển Việt Nam?

Điều kiện nào sau đây là quan trọng nhất để phát triển du lịch biển Việt Nam?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Vùng biển rộng, tài nguyên giàu đẹp.
B. Cơ sở hạ tầng được đầu tư.
C. Nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp.
D. Vị trí gần đường hàng hải quốc tế.

C. Nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp.