Hướng nghiêng của địa hình nước ta được thể hiện rõ qua đặc điểm nào?

Hướng nghiêng của địa hình nước ta được thể hiện rõ qua đặc điểm nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Núi cao nhất tập trung ở Tây Bắc.

B. Núi cao trên 2000 m chỉ chiếm 1% diện tích cả nước.

C. Các dòng sông lớn chủ yếu chảy theo hướng tây bắc - đông nam.

D. Núi ở phía tây, đồng bằng phía đông.
C. Các dòng sông lớn chủ yếu chảy theo hướng tây bắc - đông nam.