Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Sa Pa thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Sa Pa thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đông Bắc Bộ.                                                                    B. Tây Bắc Bộ.

C. Trung và Nam Bắc Bộ.                                                      D. Bắc Trung Bộ.

A. Đông Bắc Bộ.