Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết huyết mạch giao thông của vùng Tây Nguyên là tuyến đường nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết huyết mạch giao thông của vùng Tây Nguyên là tuyến đường nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Quốc lộ 14.                         
B. Quốc lộ 1.                          
C. Quốc lộ 19.                                                              
D. Quốc lộ 20.

A