Hình thức sản xuất chủ yếu trong sản xuất cây công nghiệp lâu năm của Tây Nguyên là

Hình thức sản xuất chủ yếu trong sản xuất cây công nghiệp lâu năm của Tây Nguyên là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. các hợp tác xã nông - lâm nghiệp.                                    B.liên hiệp lâm - nông nghiệp.

C. nông trường quốc doanh, hộ kinh tế gia đình.                  D.khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

C. nông trường quốc doanh, hộ kinh tế gia đình.