Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết nhận xét nào không đúng với cơ cãu khách du lịch quốc tế ở nước ta phân theo khu vực quốc gia, vùng lãnh thổ năm 2000 và năm 2007?

 Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết nhận xét nào không đúng với cơ cãu khách du lịch quốc tế ở nước ta phân theo khu vực quốc gia, vùng lãnh thổ năm 2000 và năm 2007?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tỉ trọng khách quốc tế đến từ Đông Nam Á tăng nhanh nhất.

B. Tỉ trọng khách quốc tế đến từ các quốc gia khác giảm nhiều nhất.

C. Tỉ trọng khách Trung Quốc giảm, Nhật Bản tăng.

D. Tỉ trọng khách Trung Quốc tăng, Nhật Bản giảm.

D. Tỉ trọng khách Trung Quốc tăng, Nhật Bản giảm.