Lí do nào sau đây không làm cho hoạt động nuôi trồng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay ngày càng phát triển?

Lí do nào sau đây không làm cho hoạt động nuôi trồng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay ngày càng phát triển?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Có diện tích mặt nước lớn.

B. Cơ sở chế biến ngày càng phát triển mạnh.

C. Mức sống của nhân dân cao, nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng mạnh.

D. Nhu cầu của thị trường thế giới tăng nhanh.

C. Mức sống của nhân dân cao, nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng mạnh.