Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào có quy mô dân số lớn nhất ờ Duyên Hải Nam Trung Bộ?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào có quy mô dân số lớn nhất ờ Duyên Hải Nam Trung Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đà Nẵng
B. Quy Nhơn 
C. Nha Trang
D. Phan Thiết
 
A. Đà Nẵng