Nội thủy là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Vùng có chiều rộng 12 hải lí.

B. Vùng nước nằm bên trong đất liền.

C. Một phần của lãnh hải.

D. vùng nước tiếp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở.

D. Vùng nước tiếp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở