Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết các đô thị nào sau đây thuộc đô thị loại 2?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết các đô thị nào sau đây thuộc đô thị loại 2?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.Thái Nguyên, Hải Phòng, Nam Định, Quy Nhơn.

B. Thái Nguyên, Hạ Long, Tuy Hòa, Quy Nhơn.

C. Thái Nguyên, Hạ Long, Nam Định, Quy Nhơn.

D. Thanh Hóa, Hạ Long, Nam Định, Quy Nhơn.

C. Thái Nguyên, Hạ Long, Nam Định, Quy Nhơn.