Khu bảo tôn thiên nhiên Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh) thuộc loại rừng

 Khu bảo tôn thiên nhiên Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh) thuộc loại rừng

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. quốc gia.                           B. đặc dụng.                          c. sản xuất.                             D. phòng hộ.

B. đặc dụng.