Điểm nào sau đây không đúng với thiên nhiên vùng biến và thềm lục địa nước ta?

Điểm nào sau đây không đúng với thiên nhiên vùng biến và thềm lục địa nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đường bờ biển Nam Trung Bộ bằng phẳng.

B. Vùng biển lớn gấp 3 lần diện tích phần đất liền.

C. Thềm lục địa phía Bắc và phía Nam có đáy nông, mở rộng.

D. Thềm lục địa ở miền Trung thu hẹp, tiếp giáp vùng biển nước sâu.

A. Đường bờ biển Nam Trung Bộ bằng phẳng.