Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp Thanh I không có ngành sản xuất hàng tiêu dùng nào?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp Thanh I không có ngành sản xuất hàng tiêu dùng nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Dệt, may.                                                                        B. Da, giày.

c. Gỗ, giấy, xen luy lô.                                                         D. Giấy, in, văn phòng phẩm.

A. Dệt, may.