Vùng nào ở nước ta có mùa đông lạnh đến sớm?

Vùng nào ở nước ta có mùa đông lạnh đến sớm?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Vùng núi cao Tây Bắc.                                                    B. Vùng núi cao Tây Nguyên.

C. Vùng đông Trường Sơn.                                                 D. Vùng đồng bằng Bắc Bộ.

D. Vùng đồng bằng Bắc Bộ.