Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc, nên

Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc, nên

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. khí hậu có hai mùa rõ rệt: mùa đông bớt nóng, khô và mùa hạ nóng, mưa nhiều.

B. có nhiều tài nguyên sinh vật quý giá.

C. nền nhiệt độ cao, cán cân bức xạ quanh năm dương.

D. có sự phân hóa tự nhiên rõ rệt.

C. nền nhiệt độ cao, cán cân bức xạ quanh năm dương.