Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết nhóm đất nào chiếm tỉ lệ diện tích lớn nhất ở nước ta?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết nhóm đất nào chiếm tỉ lệ diện tích lớn nhất ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Feralit trên đá badan.                                                  B. Feralit trên các loại đá khác.

C. Phù sa sông.                                                               D. Đất phèn.

B. Feralit trên các loại đá khác.