Các loại rau đậu ở nước ta được trồng nhiều ở những vùng ven các thành phố lớn là do

Các loại rau đậu ở nước ta được trồng nhiều ở những vùng ven các thành phố lớn là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. nguồn lao động doi dào.                                          B. dễ dàng chuyên chở đi các vùng khác,

C. tạo việc làm cho cư dân đô thị.                                D. gần thị trường tiêu thụ lớn.

D. gần thị trường tiêu thụ lớn