Vùng đất Việt Nam gồm toàn bộ phần đất liền và các

Vùng đất Việt Nam gồm toàn bộ phần đất liền và các

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. hải đảo.                      B. đảo ven bờ.                         C. đảo xa bờ.                     D. quần đảo.

A. hải đảo.