Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta với thế mạnh quan trọng nhất là

Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta với thế mạnh quan trọng nhất là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. nguồn lao động dồi dào.                                             B. nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú.

C. nhu cầu tiêu thụ sản phẩm lớn.                                  D. có lịch sử phát triển lâu đời.

B. nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú.