Các địa danh nước ta theo thứ tự các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây lần lượt là

 Các địa danh nước ta theo thứ tự các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây lần lượt là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đất Mũi, Lũng Cú, Vạn Thạnh, Sin Thầu.                         B. Lũng Cú, Đất Mũi, Vạn Thạnh, Đất Mũi.

C. Sin Thầu, Đất Mũi, Sin Thầu, Lũng Cú.                            D. Lũng Cú, Đất Mũi, Vạn Thạnh, Sin Thầu.

D. Lũng Cú, Đất Mũi, Vạn Thạnh, Sin Thầu.