Nhân tố chính ảnh hưởng đến cơ cấu mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp nước ta là

Nhân tố chính ảnh hưởng đến cơ cấu mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. đất đai có nhiều loại khác nhau: đất phù sa, đất feralit,...

B. mạng lươi sông ngòi dày đặc, nguồn nước khá dồi dào, song có sự phân hóa theo mùa.

C. địa hình 3/4 là đồi núi và có sự phân hóa đa dạng.

D. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và có sự phân hóa từ Bắc vào Nam và theo độ cao địa hình.
D. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và có sự phân hóa từ Bắc vào Nam và theo độ cao địa hình.