Phong tục tập quán, sinh hoạt văn hóa của các nước Đông Nam Á có nhiều nét tương đồng là điều kiện thuận lợi để

Phong tục tập quán, sinh hoạt văn hóa của các nước Đông Nam Á có nhiều nét tương đồng là điều kiện thuận lợi để

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. phát triển du lịch                                                            B. hợp tác cùng phát triển.

C. ổn định chính trị.                                                            D. hội nhập quốc tế.

B. hợp tác cùng phát triển.