Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 và trang 4 - 5, cho biết suối khoáng Kim Bôi thuộc tỉnh nào?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 và trang 4 - 5, cho biết suối khoáng Kim Bôi thuộc tỉnh nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hòa Bình.                         B. Ninh Bình.                      c. Quảng Bình. D. Tuyên Quang.

A. Hòa Bình.