Khó khăn lớn nhất trong việc khai thác tài nguyên khoáng sản ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Khó khăn lớn nhất trong việc khai thác tài nguyên khoáng sản ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Phân bố khoáng sản phân tán.                                     B. Chi phí khai thác lớn, đòi hỏi công nghệ cao.

C. Địa thế hiểm trở, giao thông khó khăn.                         D. Khí hậu diễn biến bất thường.

B. Chi phí khai thác lớn, đòi hỏi công nghệ cao.